Enheten utfører oppgaver innen følgende tjenester:

 • Post- og fakturamottak
 • Arkiv
 • Utleie av kommunale bygg og basseng, samt kjøretøy internt
 • Parkeringsbevis
 • Ledsagerbevis
 • TT-kort
 • Skjenkebevilling
 • Serveringsbevilling
 • Startlån
 • Motorferdsel i utmark 
 • Meglerpakker
 • Borgelig vigsel
 • Salg av lokalhistoriske bøker
 • Informasjon
 • Covid-19: Smittevern, smittesporing og vaksinespørsmål, samt utlevering av selvtester
Servicekontorets informasjonsgruppe gir råd i kommunikasjonsfaglige spørsmål - internt og eksternt. Her ligger blant annet ansvaret for kommunens hjemmeside, intranett og facebookside, og også ulike spesialløsninger som digitale skjemaer, varslingssystemer, produksjonsprogrammer o.l.  

eDialog - sikker innsending av dokument

Mange sender dokument til kommunen via e-post. E-post kan være en usikker kanal. Den kan blant annet bli stoppet i spamfilter. Ved å bruke tjenesten eDialog, kan du sende inn dokument til Evje og Hornnes kommune via en sikker kanal. Vi ønsker at både privatpersoner og virksomheter benytter anledningen til å sende dokumenter trygt inn til oss.

Her finner du eDialog for Evje og Hornnes kommune

NB: For å bruke denne tjenesten, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Slik fyller du ut skjemaet 

eDialog - sikker innlevering av dokumentasjon til Evje og Hornnes kommune

Du kan fortsatt bruke e-post for enkle spørsmål som ikke skal journalføres i kommunen sitt sak/arkivsystem. E-post-adressa til Evje og Hornnes er: post@e-h.kommune.no

Forsendelse av dokumenter som ikke er offentlige

Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokument som ikke er offentlige til Evje og Hornnes kommune. Kanalen er kryptert og avsender autentisert. Filene kommer rett inn i kommunen sitt sak/arkivsystem, der de blir fordelt til saksbehandler.

Digital postkasse

Evje og Hornnes kommune sender brev og annen informasjon til innbyggerne på nett. Det gir en enklere hverdag for deg som innbygger, blant annet fordi du får raskere svar fra kommunen og andre offentlige myndigheter.

Når det offentlige sender viktig post til deg, får du varsel på SMS eller e-post om hvor du skal logge inn for å lese brevet. Personlig innlogging gjør systemet trygt å bruke, og det er bare du som har tilgang til dine brev.

Du er også med på å spare miljøet og redusere offentlige utgifter.

Reservere seg mot digital kommunikasjon

Tidligere måtte offentlige virksomheter innhente samtykke til elektronisk kommunikasjon. Nå er  kravet til samtykke fjernet. Derfor må innbyggere som ikke ønsker å kommunisere digitalt, aktivt reservere seg mot dette.

Hvis du ikke reserverer deg, gir du altså automatisk samtykke.

Etter § 9 i eForvaltningsforskriften kan du reservere deg mot å få disse meldingene elektronisk fra forvaltningen:

 • enkeltvedtak
 • forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16
 • andre meldinger som har betydning for din rettsstilling eller for behandlingen av saken
 • meldinger som det av andre grunner er spesielt viktig å sikre at du får

Les mer om reservasjon mot kommunikasjon på nett på difi.no.

Ansatte

Avdelingsleder Astrid Andersen

Telefon: 41 04 98 98 
E-post: astrid.andersen@e-h.kommune.no

Kundebehandler Jenny Undeland

Telefon: 90 14 25 47 
E-post: jenny.undeland@e-h.kommune.no

Spesialkonsulent Kaja Øvergård Bygland

Telefon: 99 58 99 01
E-post: kaja.bygland@e-h.kommune.no

Spesialkonsulent Monique Smith Robstad

Telefon: 90 28 98 44
E-post: monique.robstad@e-h.kommune.no