Tre typer korttidsopphold

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Kriterier/vilkår

Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av korttidsopphold ved Evjeheimen, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13.