Den kreftramma sjølv, pårørande eller helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator. Tilbodet er gratis og krev ikkje tilvisning frå lege.

Kreftkoordinator skal ha kontakt med den kreftramma og familien rundt, og ho skal vere med på kompetanseutvikling blant helsepersonell i Setesdalskommunane.

Ressurspersonar innan lindrande omsorg i Setesdal

Interkommunal kreftkoordinator er Linda Hanisch. Torunn Breive er for tida vikar for Linda Hanisch. 

Evje og Hornnes     
 
Bente Krüger Kvitne
Trude Evje
Bygland
 
Ingvild Nordgarden
Valle Ingvild Loise Lund
Bykle Torunn Breive