Den kreftramma sjølv, pårørande eller helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator. Tilbodet er gratis og krev ikkje tilvisning frå lege.

Kreftkoordinator skal ha kontakt med den kreftramma og familien rundt, og ho skal vere med på kompetanseutvikling blant helsepersonell i Setesdalskommunane.

Ressurspersonar innan lindrande omsorg i Setesdal

Interkommunal kreftkoordinator er Signe Telhaug. 

Evje og Hornnes     
 

Bente Krüger Kvitne
Trude Evje

Bygland

Ingvild Nordgarden
Anne Aakhus

Valle Ingvild Loise Lund
Bykle Torunn Breive