Kommunen har, sammen med andre viktige støttespillere, allerede jobbet med håndtering av koronasituasjonen over lengre tid, men har 12. mars 2020 valgt å offisielt sette kriseledelse. Kriseledelsen vil ha jevnlige møter hvor en har fokus på å opprettholde nødvendige funksjoner og tjenester. 

Til info: Det er per 12. mars 2020 ikke registrert noen som er smittet av koronaviruset i vår kommune, men som en nasjonal dugnad for å forhindre videre spredning, jobbes det nå med å iverksette flere tiltak. Mer informasjon om disse kommer.

Hold deg oppdatert på kommunens hjemmeside: www.e-h.kommune.no