KS' 1. nestleder, Mette Gundersen overrekker KS' hederspris til tidligere EH-ordfører Bjørn RopstadTradisjonen tro når det skiftes kommunestyre, ble det torsdag invitert til middag for avtroppende og påtroppende politikere. Blant de spesielt inviterte var blant andre fylkesmann i Agder, Stein A. Ytterdahl. Denne gangen skulle det også markeres at Bjørn Ropstad ikke fortsetter som ordfører i Evje og Hornnes kommune, etter 20 år i denne rollen.

1. nestleder i KS, Mette Gundersen, var på plass på Odden vertshus for å overrekke Ropstad KS' hedersmedalje. Dette er et hedersbevis som kan tildeles folkevalgte og tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune. For folkevalgte kreves det 24 års funksjonstid og for tilsatte 25 år. 

Bjørn Ropstad har vært kommunepolitiker og medlem av kommunestyret for KrF siden 1992. Han har blant annet vært leder av skole- og kulturstyret, og har siden 1999 vært ordfører. Han ble gjenvalgt i 2003, 2007, 2011 og 2015. Ved det direkte ordførervalget i 2007 fikk han 634 stemmer. Nærmeste konkurrent fikk 197. Noen av de store sakene han har jobbet med denne tiden, har blant annet vært omstillingen etter nedleggelsen av Evjemoen militærleir, opprettelse av Evje fengsel og Evje Folkehøgskole. 

Bjørn Ropstad taler foran forsamlingen

1. nestleder i KS, Mette Gundersen, overrekte KS hederspris til Bjørn RopstadMette Gundersen var torsdag kveld tydelig på at Ropstad hadde mer enn oppfylt kravene for å få denne hedersprisen, etter så mange år med oppriktig engasjement og jobbing for lokalpolitikken: 

"Bjørn har vært en viktig deltaker i ordførerforum for Agder og har tilført kollegiet klokskap og inspirasjon, og ikke minst mye humor."

Det avtroppende kommunestyret fikk utdelt bilder i gave, og 14 år gamle Iris Benum Bjoraa (fra Evje) underholdt med sang. 

Ropstad takket kommuneadministrasjonen og politikerkolleger for godt samarbeid gjennom mange år, og ønsket det nye kommunestyret, med ordfører Svein Arne Haugen i spissen, lykke til.

 

Sanginnslag av 14 år gamle Iris Benum Bjoraa fra Evje   Svein Arne Haugen (Ap) og Bjørn Ropstad (KrF)
T.v. Iris Benum Bjoraa med sanginnslag. T.h. Ordfører i Evje og Hornnes kommune, Svein Arne Haugen, og tidligere ordfører, Bjørn Ropstad.

Fylkesmann i Agder, Stein A. Ytterdahl, kom for å hedre Bjørn Ropstad
Fylkesmann i Agder, Stein A. Ytterdahl, stilte opp for å hedre Bjørn Ropstad.