Kulturadministrasjonen ved enhetsleder har blant annet ansvar for:
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Saksbehandling i kultursaker
  • Idrett i kommunen
  • Kontakt med lag og foreninger generelt