Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kultur- og frivillighetsmidler

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kultur- og frivillighetsmidler deles ut en gang i året og skal stimulere til aktivitet blant frivillige i kulturlivet og frivillig arbeid ellers i Evje og Hornnes kommune.

Søknadsfristen er 1. april. Søknader innkommet etter denne dato blir ikke behandlet.

Midlene deles ut til lag og foreninger ved søknad. Egne søknadsskjema skal benyttes. Midlene lyses ut i lokalavisen og på kommunen sine nettsider.

Merk: Fra 2017 har Evje og Hornnes kommunestyre vedtatt i k-sak 6/17 at lag tilsluttet NIF (Norges idrettsforbund) skal søke kulturmidler fra Evje og Hornnes Idrettsråd, som tildeles 1/3 av kulturmidlene til fordeling blant sine medlemslag.

Målgruppe

  • Lag og foreninger
  • Frivillige
  • Prosjekter

Kriterier/vilkår

Egne søknadsskjema skal benyttes.
Det skal leveres regnskap og medlemslister sammen med søknaden.
Medlemslistene behandles konfidensielt.

Det finnes to ulike ordninger å søke om tilskudd til:

Generelt kultur- og frivillighetsarbeid – lag og foreninger
2/3 av kultur- og frivillighetsmidlene tildeles som generelle midler, som igjen fordeles slik:
3/9 deler fordeles som basistilskudd på antall søkere/enheter.
4/9 deler fordeles på barn og unge mellom 0-19 år.
2/9 deler fordeles på gruppa fra 20 år og oppover.

Det tildeles midler kun for medlemmer i Evje og Hornnes kommune.

Spesielle aktiviteter innen kultur og frivillighet – prosjekter og arrangementer
1/3 del av kultur- og frivillighetsmidlene tildeles spesielle aktiviteter.

Disse søknadene vurderes spesielt, og midlene tildeles først etter gjennomførte tiltak. Søknad på kultur- og frivillighetsmidler til spesielle aktiviteter vil vurderes spesielt, avhengig av antall søkere, målsettingen med tiltakene, søkers økonomi og hvor midlene kan få størst effekt. Levekårsutvalget vil ta stilling til de innkomne søknadene hvert år. Søker må legge ved medlemslister og regnskap fra siste aktivitets-år i søknaden. Er ikke årsmøte avholdt kan dette ettersendes. Regnskap for tildeling av kulturmidler til spesielle aktiviteter, må være kommunen i hende før den 15.12. tildelingsåret, for å kunne bli utbetalt.

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Skjema

Kultur- og frivillighetsmidler - søknadsskjema

Søknadsfrist

1. april hvert år

Søknaden sendes til

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller på e-post: post@e-h.kommune.no

Saksbehandling

Klagemulighet

Ingen klagemulighet. Disse midlene tildeles som gave fra kommunen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Servicekontoret
Telefon:37 93 23 00
Epost:post@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 EVJE

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-03-11 12:46