Private eigarar av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som til dømes:  

  • hus og bygningar 
  • båter og fartøy 
  • hageanlegg 
  • kulturlandskap 

– Kulturminnefondet er eit lågterskeltilbod, og det er enkelt å kome i kontakt med oss, fortel direktør Simen Bjørgen.  
– Ta ein telefon, send dine spørsmål på ein e-post eller send inn din søknad i dag via vårt elektroniske søknadssenter.  

Ta kontakt med Kulturminnefondet sin dyktige rådgjevar i dag: 

Kontaktinformasjon til ansatte finn du på våre nettsider.

Vårt søknadssenter finner du på www.kulturminnefondet.no/soknad