Undervisningstilbud

Kulturskolen gir et variert undervisningstilbud for barn og unge, som f.eks. band, gitar, piano og dans. Vi ønsker å tilrettelegge aktiviteten for alle aldersgrupper, og være en fleksibel kulturskole. Noen tilbud kan være prosjektbasert sammen med de faste tilbudene. 

Hovedmål

Hovedmålet for kulturskolen er å tilby barn og unge muligheter for læring og utvikling innenfor musikk og kunstneriske aktiviteter under trygge og trivelige forhold.
  • Kulturskolen skal primært være et tilbud for barn og unge fra 4 - 19 år.
  • Ved ledig plass gis det også rom for voksne i kulturskolen.

Søkere med spesielle behov – ta gjerne kontakt med oss, så vil vi se på kapasitet og mulighet for eventuell tilrettelegging.

Kommunesamarbeid

Bygland kommune og Evje og Hornnes kommune har samarbeidet om driften av kulturskolen siden oppstarten i 1998. Åseral kommune har siden høsten 2019 inngått en avtale med kulturskolen og kjøper tjenesten av Evje og Hornnes, som er vertskommune for ordningen. Administrativt ligger kulturskolen under enhet for kultur i Evje og Hornnes kommune. Avdelingsleder for kulturskolen er ansatt i 80% stilling.