Undervisningstilbud

Kulturskolen gir et variert undervisningstilbud for barn og unge, som f.eks. band, gitar, piano og dans. Vi ønsker å tilrettelegge aktiviteten for alle aldersgrupper, og være en fleksibel kulturskole. Noen tilbud kan være prosjektbasert sammen med de faste tilbudene. 

Hovedmål

Hovedmålet for kulturskolen er å tilby barn og unge muligheter for læring og utvikling innenfor musikk og kunstneriske aktiviteter under trygge og trivelige forhold.
  • Kulturskolen skal primært være et tilbud for barn og unge fra 4 - 19 år.
  • Ved ledig plass gis det også rom for voksne i kulturskolen.

Kommunesamarbeid

Bygland kommune og Evje og Hornnes kommune har samarbeidet om driften av kulturskolen siden oppstarten i 1998. Evje og Hornnes er vertskommune for ordningen, og administrativt ligger kulturskolen under enhet for kultur i Evje og Hornnes kommune. Avdelingsleder for kulturskolen er ansatt i 80% stilling.