Kulturskolens visjon

Plattform for Bygland, Evje og Hornnes kulturskole
Visjon: Kulturskolen skal være et kraftsenter for musikk og kultur.
 
Hovedmålet for kulturskolen er å tilby barn og unge muligheter for læring og utvikling innenfor musikk og kunstneriske aktiviteter under trygge og trivelige forhold.
 • Kulturskolen skal primært være et tilbud for barn og unge fra 6 – 19 år
 • Kulturskolen ønsker på sikt å gi flere tilbud til barn under skolepliktig alder
 • Ved plass gis det også rom for voksne i kulturskolen
 
Åpenhet
 • Vi skal gi nødvendig informasjon om virksomheten
 • Vi setter pris på innspill og tilbakemeldinger
 • Kulturskolen skal gi rom for foreldresamtaler, der målet er å videreutvikle eleven og skape trivsel
 
Trygghet
 • Kulturskolen skal ta hver enkelt elev på alvor
 • Elevene våre skal føle at de blir tatt godt vare på og få oppleve et godt miljø
 • Vi skal være profesjonelle, men samtidig medmennesker
 
Engasjement
 • Motivere elevene til å utvikle sine evner og interesser
 • Kulturskolen vil jobbe for at elevene skal trives og kunne engasjere seg
 • Elevene skal gis muligheter til å opptre og vise fram resultatene av sine arbeider
 
Utvikling
 • Kulturskolens lærere vil jobbe aktivt for å inspirere og motivere elevene til innsats
 • Lærerne vil holde seg faglig oppdatert gjennom kurs og andre sammenkomster
 • Lærerne vil også være aktive innenfor sitt fagfelt
 • Våre elever vil bli oppmuntret til å delta i ulike sammenhenger; som å underholde på arrangementer, være med i talentkonkurranser m.m

Kulturskolens ansatte

Anette Moe-Kittelsen - avdelingsleder
Telefon: 909 84 557
 
Michael Aadal - kulturskolelærer
Telefon: 957 03 936
 
Oxana Emmelkamp - kulturskolelærer
Telefon: 473 22 133
 
Irmelinn Stakkeland Ramo - kulturskolelærer
Telefon: 416 38 794 
 
Olav Austegard - kulturskolelærer
E-post: olav.austegard@e-h.kommune.no
Telefon: 907 11 906

Kulturskolens fagplaner

Fagplaner inneholder beskrivelse og informasjon blant annet om fagets læremål, faglig innhold og hvordan undervisningen er organisert. Her finner du kulturskolens fagplaner:

Fagplan - band

Fagplan - bass

Fagplan - gitar

Fagplan - kulturkarusell

Fagplan - musikkteater

Fagplan - piano

Fagplan - sang

Fagplan - slagverk

Undervisningstilbud

Kulturskolen gir et variert undervisningstilbud for barn og unge, som f.eks. band, gitar og piano. Vi ønsker å tilrettelegge aktiviteten for alle aldersgrupper, og være en fleksibel kulturskole. Noen tilbud kan være prosjektbasert sammen med de faste tilbudene. 
 

Hovedmål

Hovedmålet for kulturskolen er å tilby barn og unge muligheter for læring og utvikling innenfor musikk og kunstneriske aktiviteter under trygge og trivelige forhold.
 • Kulturskolen skal primært være et tilbud for barn og unge fra 4 - 19 år.
 • Ved ledig plass gis det også rom for voksne i kulturskolen.

Søkere med spesielle behov – ta gjerne kontakt med oss, så vil vi se på kapasitet og mulighet for eventuell tilrettelegging.

Hva er kulturskole?

Se film om kulturskolen fra Utdanningsdirektoratet:

Denne filmen finnes også andre språk, som engelsk, arabisk, farsi, somali, polsk og russisk. Her kan du se de.