Oda Håland Landås fikk kulturstipend for ungdom 2018. Oda er ei jente på 13 år som liker å drive med musikk, og som drømmer om å utvikle seg videre og kjøpe sin egen altsaxofon. Under folkefesten i Otrahallen 17. mai hadde varaordfører Lars reidar Vasland gleden av å overrekke Oda en gavesjekk på
kr 10 000,-, blomster og gode ord. Vi ønsker lykke til videre!

I etterkant fikk vi tilsendt dette fine bildet;

Vinner at kulturstipend for ungdom 2018 Oda Håland Landås

Oda Håland Landås og varaordfører Lars Reidar Vasland
foto: Hilde Håland Landås