Saksdokumenter er også tilgjengelige på Servicekontoret frem til 31. oktober 2018.
Fastsatt planprogram kan ikke påklages.