Elgtun er en turistattraksjon med fokus på naturopplevelser som ønsker å etablere seg på østsiden av Otra nord, for Klepp. Det skal etableres innhegninger for elg tilrettelagt for besøkende, samt besøkssenter, campingplass, utleiehytter og tilrettelegging for vannaktiviteter med badestrand og brygge.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til planog bygningslovens §1212.

Vedtatt plankart

Vedtatte bestemmelser

Planbeskrivelse

Protokoll og saksfremlegg

Kommunestyresak: Sak 68/21 18.11.2021

Frist for å klage på vedtaket er satt til 04.januar 2022. Klagen kan sendes til post@e-h.kommune.no.

Krav om erstatning etter plan og bygningsloven § 152, og krav om innløsning etter samme lov § 153 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.