Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Dokumenter

Vedtatt plankart
Vedtatte bestemmelser
Planbeskrivelse
Støyrapport
Protokoll og saksfremlegg

Behandling i kommunestyret 23.09.21, saksnr PS 61/2021

Klage

Frist for å klage på vedtaket er satt til 21. oktober 2021. Klagen kan sendes til post@e-h.kommune.no.

Krav om erstatning etter plan‐ og bygningsloven § 15‐2, og krav om innløsning etter samme lov § 15‐3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.