Kraftverket er planlagt med inntak ovenfor dammen på Byglandsfjord og utløp nedenfor Syrtveitfossen. 

Meldingen skal behandles etter plan- og bygningslovens regler om konsekvensutredninger. Formålet med meldingen er å belyse hvilke konsekvenser tiltaket kan få for miljø, naturressurser og samfunn, og hva det bør tas hensyn til under den videre planleggingen. 

Les mer her: Høring av melding og forslag til konsekvensutredningsprogram for kraftutbygging i Syrtveitfossen i Evje og Hornnes kommune, Agder.

Brosjyre

Det er utarbeidet en brosjyre som beskriver tiltaket kort. Brosjyre og melding er tilgjengelig via sakens side på NVEs nettsider www.nve.no/8716/V 

Folkemøte

NVE inviterer til et offentlig møte om saken onsdag 17. november kl. 19:00. Møtet vil finne sted på Evjemoen Kino & Scene, adresse: Kasernevegen 2, 4735 Evje.
På møtet, som er åpent for alle, vil NVE orientere om saksbehandlingen av meldingen, og Agder Energi vil orientere om planene og forslag til utredningsprogram. 

Les mer her: Høring av melding og invitasjon til folkemøte om Syrtveit kraftverk i Evje og Hornnes kommune