Formannsskapets forslag til oppnevning av representanter til rettsapparatet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 er nå lagt ut til alminnelig ettersyn på Servicekontoret på Evjemoen og her på vår hjemmeside i perioden 21.04 - 06.05.2016.

Innvendinger i forhold til forslaget må være fremmet innen mandag 09.05.2016
Endelig oppnevning vil bli foretatt av kommunestyret i møte 03.06.2016

 

 Her finner du: Forslag til Lagrettemedlemmer - meddommere valgte 2017 - 2020.pdf

 Her finner du: Formannskapets vedtak 19.4.2016.pdf