Kommunen vil takke alle involverte for mange flotte innspill! Mål og strategier i denne planen gir grunnlag for samarbeid for handling og samfunnsutvikling. Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer og prioriteringer for arbeidet med kommuneplanen sin arealdel og for handlingsdel til samfunnsdel og økonomiplan. Samfunnsdelen vil være et viktig redskap for utviklingen i Evje og Hornnes kommune de neste 10 årene.

Ta en titt på hvilke satsingsområder og mål kommunen har satt seg for perioden 2018-2029!