Påmelding

Det er løpende opptak med siste søknadsfrist 1. juni 2020.

AVLYST - Nettverksmøte torsdag 12. mars

Torsdag 12. mars kl. 17.30 arrangerer Setesdal regionråd nettverksmøte sammen med UiA. Møtet blir på Dølen Hotel på Evje. Her vil det bli gitt ytterligere informasjon og flere fra UiA vil være tilstede. 

Mer info om kurset

Her finner du all informasjon om kurset: https://www.uia.no/studier/evu/grunnleggende-bedriftsoekonomi2.