Det var en tydelig stolt ordfører som på vegne av Evje og Hornnes kommune tok i mot KS Agders lærlingepris i dag. Prisen gis til kommunen for den gode satsingen på å tilby lærlingeplasser og bidra til fullført utdannelse for ungdom og unge voksne.
 
Evje og Hornnes kommune har i dag 15 lærlinger, i hovedsak innenfor helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag. 
 
Lærlingepris til Evje og Hornnes (foto: Svein Sundsdal, NRK).jpg
(foto: Svein Sundsdal, NRK)