Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Rogaland arrangerer i samarbeid med Universitetet i Agder ein konferanse om dette. Målgruppa er potensielle tilbydarar av slike tenester, brukarorganisasjonar/kompetansemiljø, og tilsette i helse, sosial, NAV og utdanningssektor. 

For meir info og påmelding sjå her: https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Kurs-og-konferanser1/Landbruket--en-kilde-til-mestring-og-livskvalitet/

Private deltakarar frå Setesdal vil få noko av deltakingsutgifter refundert.