Målgruppe

De som ikke kan få nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie.

Kriterier/vilkår

Du har behov for langtidsplass på sykehjem. Det må foreligge en fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt pga. sykdom eller høy alder, som gjør at søker ikke er i stand til å bo hjemme.
Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av langtidsopphold ved Evjeheimen, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13.