Målgruppe

Personer som har demenssykdom og ikke lenger er i stand til å bo hjemme. Beboerne skal ikke ha stort pleiebehov. Beboere med stort pleiebehov, vil bli vurdert overflyttet til Evjeheimen.

Kriterier/vilkår

Søkeren må ha behov for langtidsplass i sykehjem. For å bli vurdert til plass, må en ha hoveddiagnose demens. Det må foreligge en søknad. Dersom vedkommende selv ikke har samtykkekompetanse, må søknad være underskrevet av nærmeste pårørende. 

Kommunen har egne retningslinjer for tildeling av langtidsopphold ved Hornnesheimen bokollektiv for demente, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13.