Hvis vannføringen i Otra blir svært lav utover sommeren vil det bli vurdert om senkningen kan reduseres noe. Situasjonen vil vedvare til i begynnelsen av oktober.