Alle leger og hjelpepersonell blir kommunalt ansatt. De kommer til å holde til i lokalene til det tidligere private Evje Legesenter DA, i Verksvegen 4.

Fire leger kommer til å jobbe på det nye legesenteret: Ole Kjell Gundersen, Huzaifa Madlani og de to nyansatte legene Hilde Stokkeland Stubseid og Trond Berg-Larsen. Berg-Larsen starter 1. oktober og overtar etter Ronny Skille. Stubseid startet 1. september. 

Når det gjelder pasientlistene, kan det bli noen endringer her. Noen pasienter vil få brev fra Helfo (Helseøkonomiforvaltningen under Helsedirektoratet) om bytte av fastlege. Dette er for å justere arbeidsmengden mellom legene. Det er Helfo som trekker ut hvilke pasienter som skal bytte lege, dette kan ikke kommunen eller legene påvirke. Du kan holde deg oppdatert på www.helsenorge.no, men det er mulig at all informasjon ikke er registrert her helt ennå.

I oppstartsfasen av det nye legesenteret kan det dessverre oppstå noe ventetid. Det er mange avtaler som skal inngås og oppgaver som skal løses. Det er gjort en stor jobb av mange for å få dette til. Vi ber derfor om litt tålmodighet i denne prosessen. 

Evje og Hornnes kommune ser framover til et godt samarbeid med fastlegene i kommunen! 

 

Litt praktisk informasjon om det nye legesenteret:

Evje Legesenter

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00

Telefontid

Kl. 08.30 - 11.30
Kl. 13:00 - 15.00

Telefon 

37 40 79 00
(NB! Evjeheimen legekontors nummer (37 93 24 50) utgår)

Nettside

www.e-h.kommune.no/evje-legesenter.403841.no.html

Adresse

Verksvegen 4
4735 Evje

Legevakt

Lokal legevakt er i Arendal fram til 1. november. Les mer her.