Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

NB! Legevakt fra 1. juni til 1. oktober 2019

På grunn av fravær og ferieavvikling vil lokal legevakt være i Arendal kl. 15.30 - 08.00 ukedager og hele døgnet i helger fra 1. juni til 1. oktober 2019.

Adresse: Arendal Legevaktsentral, Sykehusveien 1, 4838 Arendal.

Ved behov for legevakt, ring tlf. 116117
Ved akutt behov for hjelp, ring AMK på tlf. 113

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ring legevakten på telefon 116117.
Ved livstruende/svært alvorlige situasjoner, ring 113.

Evjeheimen legekontor
Telefon: 37 93 24 50
Mandag - fredag kl. 08.30 - 11.30 og kl. 13.00 - 15.00

Evje legesenter
Ekspedisjon - 37 40 79 00
Øyeblikkelig hjelp - 37 40 79 09
Fax - 37 40 79 01
For åpningstider for Evje legesenter, se evjelegesenter.no.

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-07-02 12:45