Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Hverdager kl. 15.30 - 23.00, og helger og helligdager kl. 8.00 - 23.00

Når du tar kontakt med legevakten på 116 117 får du snakke med en sykepleier som tar kontakt med legen, dersom du trenger tilsyn av lege. Legen som har vakt vil etter avtale møte deg på Evjeheimen legevakt eller på Bygland legekontor. Dersom legen mener det er nødvendig, kan også hjemmebesøk være aktuelt.

NB: Legevakt er ikke tilgjengelig på oppmøteadresse utenom avtalt tidspunkt. Du kan ikke møte direkte, du må alltid ringe 116 117 først. Det er ingen som er fast til stede på legevaktkontoret.

Lokal legevakt i Arendal alle netter mellom kl. 23.00 og 8.00

Ved henvendelse på natt, mellom kl. 23.00 og kl. 8.00, og behov for tilsyn av lege, er oppmøtested Arendal Legevaktsentral, Sykehusveien 1, 4838 Arendal.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Ring legevakten på telefon 116117.
Ved livstruende/svært alvorlige situasjoner, ring 113.

For behov for lege på dagtid, ring fastlegen

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Andre opplysninger