NB! Legevakt fra 1. juni til 1. november 2019

På grunn av fravær og ferieavvikling vil lokal legevakt være i Arendal kl. 15.30 - 08.00 ukedager og hele døgnet i helger fra 1. juni til 1. november 2019.

Adresse: Arendal Legevaktsentral, Sykehusveien 1, 4838 Arendal.

Ved behov for legevakt, ring tlf. 116117
Ved akutt behov for hjelp, ring AMK på tlf. 113

Behov for lege på dagtid i hverdager

Trenger du lege på dagtid fra mandag til fredag ringer du fastlegen din.

Akutt alvorlig sykdom

Ved akutt alvorlig sykdom ringer du 113.