Legevakt tlf. 116 117

Ved behov for legevakt, ringer du tlf. 116 117.

Hverdager kl. 15.30 - 23.00, og helger og helligdager kl. 8.00 - 23.00

Det er lokal legevakt for Evje og Hornnes og Bygland kommune på hverdager mellom kl. 15.30 og kl. 23.00, og helger og helligdager mellom kl. 8.00 og 23.00. 
Legevakten er på Evjeheimen, Ljosheimvegen 5, Evje.

Når du tar kontakt med legevakten på 116 117 får du snakke med en sykepleier som tar kontakt med legen dersom du trenger tilsyn av lege. Legen som har vakt vil etter avtale møte deg på Evjeheimen legevakt eller på Bygland legekontor. Dersom legen mener det er nødvendig, kan også hjemmebesøk være aktuelt.

NB: Legevakt er ikke tilgjengelig på oppmøteadresse utenom avtalt tidspunkt. Du kan ikke møte direkte, du må alltid ringe 116 117 først. Det er ingen som er fast til stede på legevaktkontoret.

Lokal legevakt i Arendal alle netter mellom kl. 23.00 og 8.00

Ved henvendelse på natt, mellom kl. 23.00 og kl. 8.00, og behov for tilsyn av lege, er oppmøtested Arendal Legevaktsentral, Sykehusveien 1, 4838 Arendal.

Behov for lege på dagtid i hverdager

Trenger du lege på dagtid fra mandag til fredag ringer du fastlegen din.
Evje legesenter har telefon 37 40 79 00.
Bygland legekontor har telefon 37 93 47 30.

Akutt alvorlig sykdom

Ved akutt alvorlig sykdom ringer du 113.