Leiaren skal ha ei pådrivarrolle for strategiske val innan helse- og omsorgstenester i regionen, samt for innovasjons- og samhandlingsprosjekt og informasjons- og nettverksarbeid.

Leiar av LMT Setesdal representerer regionen i følgande utval:

  • Koordinerande avtalegruppe
  • Arbeidsutvalg (AU) for Helsefellesskapet, Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) i Agder
  • Arbeidsutvalget (AU) til Kommunenes overordnede strategisk samarbeidsutvalg (KOSS)
  • Bisitter i OSS og KOSS
  • Er sekretær i Regionalt samarbeidsutvalg (RSU)
  • Er sekretær i Helsenettverket i Setesdal

Les meir på nettsidene til SSHF: 
https://sshf.no/helsefaglig/samhandling#samarbeidsutvalg-med-kommunene

Lovpålagte samhandlingsavtaler

Her finner du våre samarbeidsavtaler mellom Sørlandet sykehus og kommunene i Region Setesdal: https://sshf.no/helsefaglig/samhandling/lovpalagte-avtaler