Utvalg opprettet av kommunestyret i møte 31.10.2019, PS 72/19, med hjemmel i kommuneloven § 5-7. Kommunens utvalg for behandling av saker innen områdene helse og omsorg, barn og skole, kultur og fritid. Utvalget består av sju medlemmer. 

Medlemmer

Medlemmer Parti     Varamedlemmer Parti
Glenn Cato Christensen, leder V   1. Toufic Kairouz Ap
Linn Moseid H   2.   
Janne Christine Wienenga Ap   3. Thomas Haugland V
Jon-Edvard Uleberg Ap   4. Jan Kristensen H
      5. Johannes Vittali Ap
      6. Silje Hodne Kleven Ap
         
Nils Gjermund Østerhus Sp   1. Gry Refsnes  Sp
      2. Alma Kazagic Sp
      3. Bianca Hiis Uleberg Sp
         
Rune Telhaug KrF   1. Ingerid Emilie Engesland KrF
Irene Åtland, nestleder KrF   2. Odd Hynnekleiv KrF
      3. Astrid Gangstø Røykenes KrF
      4. Egil Kjebekk KrF