Innlevering av listeforslag

Innlevering av listeforslaget kan sendes pr. post til:

Valgstyret i Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

eller leveres på Servicekontoret.
Hvis forslaget sendes på e-post til post@e-h.kommune.no må liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres umiddelbart.

Malen som skal brukes til listeforslag, samt nærmere informasjon finnes på valg.no.

Foreløpige innleverte listeforslag

I Evje og Hornnes har, pr. 14. mars 2019, Venstre og Fremskrittspartiet levert inn listeforslag.

Disse står på listene (forhåndskummulerte med uthevet skrift):

Listeforslag Venstre

 1. Glenn Cato Christensen, 1985
 2. Cecilie Kyllingstad, 1977
 3. Thomas Haugland, 1999
 4. Kittel Olaf Barstad, 1992
 5. Torunn Lislevand, 1982
 6. Jan Albert Haagensen, 1951
 7. Anders Odde Torndahl, 1992
 8. Silje Christensen, 1982
 9. Bjørn Petter Vennesland Kysnes, 1986
 10. Hendrik Aasen Bjorland, 1986
 11. Tor Birger Hodne, 1947

Listeforslag Fremskrittspartiet

 1. Olav- Andreas Erdvig, 1968
 2. Wenche Gullestad, 1961
 3. Heidi K. Grønnesby, 1960
 4. Einar H. Bransdal, 1995
 5. Torgeir Helle, 1939
 6. Daniel Wdowiak, 1978
 7. Oddleif Lomeland, 1953
 8. Ånund Tveitå, 1937
 9. Joachim Aaslund, 1976