Innlevering av listeforslag

Innlevering av listeforslaget kan sendes pr. post til:

Valgstyret i Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

eller leveres på Servicekontoret.
Hvis forslaget sendes på e-post til post@e-h.kommune.no må liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres umiddelbart.

Malen som skal brukes til listeforslag, samt nærmere informasjon finnes på valg.no.

Foreløpige innleverte listeforslag

I Evje og Hornnes har, pr. 1. april 2019, Venstre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt levert inn listeforslag

Disse står på listene (forhåndskummulerte med uthevet skrift):

Listeforslag Venstre

 1. Glenn Cato Christensen, 1985
 2. Cecilie Kyllingstad, 1977
 3. Thomas Haugland, 1999
 4. Kittil Olaf Barstad, 1992
 5. Torunn Lislevand, 1982
 6. Jan Albert Haagensen, 1951
 7. Anders Odde Torndahl, 1992
 8. Silje Christensen, 1982
 9. Bjørn Petter Vennesland Kysnes, 1986
 10. Henrik Aasen Bjorland, 1986
 11. Tor Birger Hodne, 1947

Listeforslag Fremskrittspartiet

 1. Olav- Andreas Erdvig, 1968
 2. Wenche Gullestad, 1961
 3. Heidi K. Grønnesby, 1960
 4. Einar H. Bransdal, 1995
 5. Torgeir Helle, 1939
 6. Daniel Wdowiak, 1978
 7. Oddleif Lomeland, 1953
 8. Ånund Tveitå, 1937
 9. Joachim Aaslund, 1976

Listeforslag Arbeiderpartiet

 1. Svein Arne Haugen, 1968
 2. Britt Ingrid Andersen, 1960
 3. Owe Wathne
 4. Janne Christine Wienenga, 1983
 5. Jan Oddvar Rysstad, 1983
 6. Grethe Nygaard, 1985
 7. Toufic Hanna Kairouz, 1976
 8. Fredrick Helleland Birkenes, 2001
 9. Jon-Edvard Uleberg, 1978
 10. May-Britt Hegghaug, 1978
 11. Egil Kvitne, 1956
 12. Silje Hodne Kleven, 1994
 13. Alf Morten Tallaksen, 1962
 14. Anette Vranum, 2000
 15. Johannes Vittali, 1939
 16. Jocelyne Tynon, 1963
 17. Ann Britt Sagedal, 1957
 18. Monica Breive, 1995
 19. Tigest Woldu, 1997
 20. Sverre Halvard Hamre, 1963
 21. Siri Aasheim, 1958
 22. Kirsten Abusland, 1955
 23. Bjarne Johansen, 1933
 24. Egil Leirvik, 1948
 25. Line Fossheim, 1973

Listeforslag Høyre

 1. Finn Bjørn Rørvik, 1952
 2. Kristin Erstad, 1965
 3. Jan Christensen, 1945
 4. Linn Moseid, 1985
 5. Svein Egil Syrtveit, 1979
 6. Hallvard Moi Øydne, 1999
 7. Alf Tore Moen, 1951
 8. Line Beate Ekrem, 1979
 9. Dag Svenning, 1950
 10. Aziz Mozaffar, 1974
 11. Per Svenning, 1957

Listeforslag Kristelig Folkeparti

 1. Morten Haraldstad, 1982
 2. Siv Anita Johansen Bærheim, 1977
 3. Ingerid Emilie Engesland, 1989
 4. Alf Egil Kjebekk, 1948
 5. Irene Åtland, 1981
 6. Dag Yngve Aasen, 1975
 7. Ellen Cecilie Møllen, 1978
 8. Odd Evert Hynnekleiv, 1954
 9. Rune Telhaug, 1964
 10. Lena Hovden, 1990
 11. Kristian Engesland, 1988
 12. Agnes Gyro Skaiå, 1943
 13. Mirjam Nicolaysen, 1991
 14. Alf Willy Nicolaysen, 1963
 15. Geir Jørgen Guldsmedmoen, 1957
 16. Sigmund Andreas Monen, 1940
 17. Sjur Høgetveit, 1967
 18. Astrid Gangstø Røykenes, 1984

Listeforslag Senterpartiet

 1. Søren Gotthard Hodne, 1957
 2. Torhild Hornnes, 1957
 3. Olav Arne S. Tveit, 1984
 4. Tove Tellefsen, 1954
 5. Nils Gjermund Østerhus, 1958
 6. Bianka Hiis Uleberg, 1980
 7. Gunnar Bjørndal, 1972
 8. Solveig Eiken, 1969
 9. Finn Martin Torgersen, 1982
 10. Tor Arne Heisel, 1971
 11. John Hornnes, 1982
 12. Alma Kazagic, 1959
 13. Trygve Jokelid, 1951
 14. Solveig Katterås, 1952
 15. Knut Helge Jokelid, 1976
 16. Elisabeth Leifsen, 1944
 17. Valborg Hauan, 1942

Listeforslag Sosialistisk Venstreparti

 1. Jan Erik Johannessen, 1965
 2. Monica Pedersen, 1977
 3. Gunn Alise Brustad, 1985
 4. Johanne Warberg Lavold, 1983
 5. Håvard Pedersen Flattum, 1998
 6. Linda Abusland, 1972
 7. Svein Yngve Mitander, 1950

Listeforslag Rødt

 1. Isaac Hasseldal Daasnes, 1998
 2. Rolf Arve Madsen, 1977
 3. Sian O’Hara, 1982
 4. Erik Aasland, 1977
 5. Christy Daasnes, 1965
 6. Espen Antonsen, 1983
 7. Sandra Hodne, 1989
 8. Inge Ørnulf Klepsland, 1945
 9. Junn-Astrid Irslinger, 1985
 10. Edmund Tveit, 1946
 11. Mai-Lin Kile Langemyr, 1989
 12. Stig Roger Tveit, 1983
 13. Ida Haugland-Fjermeros, 1994
 14. Sondre Owesen, 1994
 15. Silje Mari Hagen, 1990
 16. Kjetil Thorsen, 1990
 17. Kari Iren Hodne, 1972
 18. Jens Furholt, 1942
 19. Gry Heidi Brandsdal, 1970
 20. Chanett Bredesen-Haugaa, 1984