LMT Setesdal består av leder LMT Setesdal/Samhandlingskoordinator for region Setesdal, ruskoordinator, systemansvarlig IKT helse og omsorg, koordinator for Hukommelsesteamet, kreftkoordinator og audiograf/hørsel. I tillegg har vi en sykepleier som sammen med spesialisthelsetjenesten bidrar med kardiologtjeneste en dag pr. uke.