• Ved behov for legevakt, ring tlf. 116117.
  • Ved akutt behov for hjelp, ring AMK på tlf. 113.

Vi beklager ulempene dette kan medføre for innbyggere.