Ordningen med tilskudd til drenering av landbruksjord ( kr 1000,- pr daa/ 15 kr pr løpemeter) er videreført for 2015. Her har man ingen søknadsfrist, på lik linje med skogmidlene.

Søknader til kommunalt næringsfond for landbruket er satt til 1. desember. Man kan få tilskudd til kjøp av melkekvote, nydyrking og nybygg/ ombygging av driftsbygninger i landbruket.

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret for nærmere informasjon om ordningene.