Nederste sløyfa i lysløypa, mot Evjemoen, var ute av drift. Dette skal nå være i orden igjen.