En stor avdeling vil øve i området i det angitte tidsrom og har behov for uhindret og uforstyrret tilgang til lysløypa og områder rundt denne. Se kartskisse under.
Stengning skjer i samsvar med avtale mellom Forsvarsbygg og Evje og Hornnes kommune, pkt 4.
 
Sivilt personell i lysløypa og områdene rundt, samt området "Brent høyde" vil bli bortvist. Dette kan også være aktuelt i omrrådet rundt L-2.
 
 
 
Kart over sperringer Evjemoen ifm øvelse uke 36