Lyttevenn Hornnes barneskule_600x450[1].jpg

Det er frivillighetssentralen v/ Alf Pettersen som i samarbeid med eldrerådet og skulen har fått i gang lyttevennprosjektet her i kommunen. Lyttevennene er pensjonistar som kjem til skulen og lyttar til barna når dei les leseleksa. Dei kan hjelpe til med vanskelege ord og leseforståing. Ekstra triveleg er det å bli kjent på tvers av generasjonar. Prosjekt lyttevenn er i dag eit samarbeid mellom fylkeskommunane på Agder. Prosjektet inngår i oppfølginga av Regionplan Agder 2020.