I stengeperioden blir det omkjøring på fylkesvei 304 og 305 mellom Byglandsfjord og Storestraum. Små biler lettere enn 7,5 tonn kan kjøre uhindret på omkjøringsveien. Tunge biler over 7,5 tonn må kjøre i kolonne med følgebil på dag- og kveldstid. 

I en treukersperiode etter 27. september blir tunnelen stengt mellom klokka 20:00 og 06:00. Tunnelen vil da være åpen på dagtid. 

Les mer informasjon fra Statens vegvesen.