Representanter fra Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS, Setesdal Brannvesen IKS, Setesdal Museum AMA og Setpro AS vil presentere sine respektive virksomheter for kommunestyret.

Merk at møtet vil ikke bli overført på Radio Evje, men møtet er åpent for alle som vanlig.