Følg markeringen

Sendingen kan du følge fra kl. 12.15 lørdag 8. mai. Den varer i ca. 30 minutter, og inneholder blant annet:

  • Tale fra stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen
  • Tale fra statsminister Erna Solberg
  • En rekke innslag som hedrer og anerkjenner våre veteraner fra andre verdenskrig til dagens veteraner fra internasjonale operasjoner
  • Soldatens tale holdes i år av Afghanistan-veteran Aleksander Jankov

I 2020 satte koronapandemien grenser for markeringen av frigjørings- og veterandagen. Slik er det dessverre også i år. Når vi ikke kan møtes slik vi ønsker, er det viktig å nå ut med budskapet om anerkjennelse og takknemlighet overfor veteraner fra andre verdenskrig og internasjonale operasjoner siden da. Freden og friheten har en pris. I år formidler vi historien digitalt og håper mange vil gjøre sendingen tilgjengelig lokalt, for at så mange som mulig kan se årets markering på skjerm, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Sendingen er produsert av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan også følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. 

Hilsen fra forsvarsministeren

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen har også en hilsen til alle veteraner:

Se hilsenen her.

Veterankonserten 2021

Hærens musikkorps gjennomfører årlig en konsert for å hedre våre kvinner og menn som har tjenestegjort, og stadig tjenestegjør i operasjoner i inn og utland. Gjennom denne konserten, og på vegne av Forsvaret, ønsker de å takke veteranene for den jobben de har gjort og gjør på vegne av oss alle. 

Se konserten fra kl. 13.00 her. 

Om årets konsert

"Veterankonserten 2021 legger vekt på veteraner av fra operasjoner helt frem til i dag, men alle operasjoner inkl. 2. verdenskrig vil nevnes til slutt. Vi har fått tillatelse til å bruke ekte historier som viser det ansvar og mot som kreves i operasjonene. Historier som viser sårheten i det å være langt hjemmefra i fremmed land og både lengte hjem og ut igjen, som viser en annen form for styrke. I tillegg har vi vektlagt makkeren og den respekten som sitter i ryggmargen på enhver soldat overfor sitt team og ikke minst det samfunnet operasjonene befinner seg i. Noen av disse historiene formidles av skuespiller Ketil Høegh som del av konserten.

Musikken spiller selvsagt hovedrollen i konserten, setter oss i stemning og understreker budskapet. Programmet spenner vidt, fra flotte fanfarer til kjente låter som «Stairway to Heaven» og «He ain’t Heavy, He’s my Brother» i nye spennende arrangementer.

8. mai er vår frigjøringsdag etter andre verdenskrig, og i de senere år har dagen blitt den dagen i året vi takker og hedrer det arbeid og den innsatsen våre veteraner har gjort og gjør på vegne av Norge."

Tilbakeblikk til glade fredsdager på Evje i 1945

Fredsdagane i mai 1945 på Evje. Brødrene Gullestad sin butikk, Feltspathaug.

I den store bildesamlinga som Evje og Hornnes kommune har kjøpt av Alf Georg Kjetså, finner vi blant annet dette bildet fra Evje 7. mai 1945. På www.setesdalswiki.no finner vi mer informasjon om hva som skjer her: 

«Einar Katterås hugsar godt maidagane i 1945. Han fortel: 
- Erling Gullestad hadde radioapparat under heile krigen. 7. mai tok han fram radioen, fyrst i butikken. Seinare plasserte han radioen på verandaen. Ein stor menneskemasse samla seg på vegen framfor butikken. Etter kvart vart plassen for liten til alle menneska. Mange måtte difor trekke inn på jernbanen sitt område og lytte til sendingane frå London. Eg trur det var røysta til Toralf Øksnevad me høyrde, seier Einar.
- Medan me stod der i alvor og glede, kom fleire tyskarar forbi med hest og kjerre. Kjerrene var fulle av soldatar og utstyr. Dei hadde begynt evakueringa frå Syrtveit. Nokre av nordmennene begynte å pipe. Men Torvald Haavardstad som også var i flokken, bad folk vere forsiktige sidan kapitulasjonen ennå ikkje var trådt i kraft og tyskarane framleis hadde våpen.
Då sendinga frå London var over, spurte Haavardstad meg:
- Må eg seie noko?
- Ja, visst må du det, svara eg. Og så steig Haavardstad fram og heldt ein fin og gripande nasjonal tale til oss.»