Reidar Kjebekk har vært ansatt siden 1982. Han har det meste av tiden jobbet som formann ved bedriften og har vært mentor og ansvarlig for opplæring av nye ansatte.

- Jeg stolt over at vi har så erfarne og dyktige folk som Reidar med på laget, og det er på sin plass at vi marker dette på skikkelig vis, sier Liv Hansen (daglig leder ved Nor-Dan Båtbyggeri as). Den fagkunnskap og erfaring som Reidar representerer har vært av uvurderlig betydning for bedriften.

Vi gratulerer!

 Overrekkelse av medalje for lang og tro tjeneste.jpg 
Ordfører Bjørn Ropstad deler ut
medaljen til Reidar Kjebekk.


Overrekkelse av medalje for lang og tro tjeneste[1].jpg
Reidar Kjebekk med Åge og Liv Hansen.