Melding fra Statens vegvesen

Statens vegvesen henstiller alle til å ikke forsøke å ta seg fram slik veien er nå. 

De siste opplysningene vi har nå er at flere strekninger på fylkesvei 306 står under vann. Bl.a. står 3-400 meter av fylkesveien 30-40 cm under vann. I tillegg har ca 60 meter av vegen delvis rast ut. Vi har også en utrasing på sørsiden av Suva-brua.

Vi arbeider for fullt med å finne raske gode løsninger for at veien skal bli farbar, eventuelt må vi etablere en midlertidig løsning, men vi er uansett avhengig av at vannstanden synker. Vi har kontakt med både grunneiere, kommunen og andre og tenker rimelig kreativt nå, men vi er usikre på når tid vi kan tilby dere trygg adkomst ut.

Vannstanden er nå stabil, men har vært økende fra morgentimene. Det er meldt 10-12 mm regn i løpet av kvelden/natta, og det tilsier at vannstanden vil gå ned natt til tirsdag.

Dersom det skulle oppstå en medisinsk akutt situasjon må dere ta kontakt med AMK, tlf 113.

Dersom dere ønsker oppdatert info om forhold på veien må dere ta kontakt med den døgnåpne Vegtrafikksentralen (VTS), tlf 175.

Vi henstiller til alle om ikke å forsøke å ta seg frem slik veiene er nå. Alle bes avvente til veien er trygg.


Statens vegvesen, mandag 2. oktober.