Smittesporing er gjennomført, og de som skal i karantene har fått beskjed av smittesporingsteamet. Situasjonen er under kontroll. Den smittede er i isolasjon og blir ivaretatt av kommunehelsetjenesten.

Karantenetall per 17. april:
Totalt har vi per nå tre i isolasjon, ni nærkontakter i smittekarantene og fem familiemedlemmer/husstandsmedlemmer til nærkontakter i ventekarantene.