Navneutvalget har gått inn for Strauman.
 
Det er Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gårds- og bruksnavn og naturnavn. 
Før det blir gjort vedtak har kommunen rett til å uttale seg.
 
Eierne og festere har rett til å uttale seg om gårds-/bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.
 
Saker som gjelder gårds- og bruksnavn skal eier eller fester få tilsendt direkte fra kommunen.
 
I følge lov om stedsnavn § 4 er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp når en skal normere stadnavn. Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner.
 
Eventuelle merknader/høringsuttalelser fremsettes skriftlig og sendes:

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje
 
Høringsfristen er 2. mars 2015.