Evje og Hornnes kommune har i kommunestyremøte 16.02.2017 vedtatt oppstart av arbeid med revisjon av  kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.

Samtidig legges planprogrammet ut til offentlig høring. Fullstendig saksfremstilling og protokoll fra møtet.

Planprogrammet skal beskrive formålet med det kommende kommuneplanarbeidet, vise hvilke tema som skal ha prioritet og hvilke utredningsbehov som kreves. Programmet gir innbyggere og andre anledning til å bli kjent med at kommunen igangsetter arbeidet.  

Her kan du lese forslag til planprogram. (Revidert etter innspill fra Kommunestyret.)

Her er det også lagt ut et forslag til skjema som skal utfylles ved innsendelse av nye forslag til kommuneplanens arealdel.

Når planprogrammet er vedtatt vil det bli invitert til å komme med innspill til det videre arbeidet med selve kommuneplanen. Dette vil sannsynligvis være i perioden juni-september 2017. Forslag til planprogram, forslag til innspillsskjema og saksframstilling ligger også  til gjennomsyn på kommunens servicekontor på Evjemoen.

Andre aktuelle vedlegg:


Innspill sendes til:

Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje, eller på e-post: post@e-h.kommune.no. Merk med « Sak 17/62» . Høringsfristen er 21. april 2017.

Har du spørsmål kan du kontakte prosjektleder: Siv Therese Kile Lie, tlf: 48134030 eller epost: siv.lie@e-h.kommune.no