Plankontoret Hallvard Homme AS varslar med dette om oppstart av privat detaljregulering av steinbrot ved Folefalla, del av gnr. 53, bnr. 3 i Evje og Hornnes kommune.

Nedenfor kan de lese varslingsbrevet med vedlegg.

Innspel til planarbeidet skal sendast til Plankontoret Hallvard Homme As, 4747 Valle, eller post@plankontoret.no med kopi til post@e-h.kommune.no innen 28. oktober 2016.

Opplysningar om planarbeidet kan de få ved å venda dykk til Olav Arne Haugen, tlf: 900 30271, eller Hallvard Homme, tlf: 959 37000.

Dokumenter: