Bindende påmelding til Servicekontoret på tlf. 37 93 23 00 innen 16. august.

Egenandel kr 125,-.

Vi er behjelpelig med transport hvis det trengs.

 

Bakgrunn: Evje og Hornnes kommune har fått kr 50 000 fra Statsforvalteren i Agder fra tilskuddsordningen "Eldre ut på middag".