Hva kan du forvente av oss

 • Vi overholder taushetsplikten
 • Det er Frivilligsentralen som kjører ut middagen. De kjører ikke ut på helligdager.
 • Middag blir levert hjem til deg på de dager du har søkt/fått vedtak om.
 • Middagen blir laget ved Evjeheimen hovedkjøkken.
 • Middagen kan tilpasses individuelt om det bør være ekstra næringsrikt, spesielle allergier osv.

Brukermedvirkning

 • Når du søker om tjenester fra kommunen vil saksbehandler foreta en kartlegging av dine ønsker og behov, med fokus på hva som er viktig for deg. Du har rett og plikt til aktivt å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår deg. Medvirkning lar deg få lov til å ha ansvar for eget liv og ta egne valg.

Dette forventer vi av deg / pårørende

 • Du er hjemme ved levering.
 • Dersom du er bortreist - gi beskjed til Evjeheimen kjøkken.
 • Middagen blir levert i «pakker». Disse kan ikke varmes opp i mikrobølgeovnen, men middagen skal være varm ved levering.
 • Du betaler per nå kroner 100,- per middag med dessert på tilsendte fakturaer.

Tjenesten omfatter ikke

 • Utlevering av middag på flytende helligdager.
 • Dersom Frivilligsentralen ikke kan kjøre med sine sjåfører.