Utkjøringsdager er mandag - onsdag - fredag.

Frivilligsentralen er for tiden ansvarlig for utkjøring. Det vil kun unntaksvis bli kjørt ut middag på helligdager.

Målgruppe

  • Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme
  • Personer som har behov for tjenesten. Det gjelder blant annet ved underernæring / fare for dette eller ved funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å tilberede egne måltider

Kriterier/vilkår

  • Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.
  • Søker må være bosatt i Evje og Hornnes kommune. 

Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av middagsombringing, vedtatt i kommunestyret 27.09.13, sak 59/13.