Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Midlertidig botilbud

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted.

Kriterier/vilkår

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris for tjenesten

Du kan få hjelp til midlertidig botilbud som kan være helt eller delvis betalt av kommunen. Dersom du har midler, skal du betale selv.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Om midlertidig botilbud (Nav)
aaa

Lover og forskrifter

Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte sosialtjenesten hos NAV for å få hjelp til å søke om midlertidig husvære.

Besøksadresse:
Evje sentrum, 2. etasje i Sentrumsbygget.
Inngang ved Pernille kafè.
 

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet

Hvis NAV gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV. Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:NAV
Epost:nav.evje.og.hornnes@nav.no
Postadresse:Postboks 10 4733 EVJE
Besøksadresse:2. etg. Sentrumsbygget 4735 EVJE

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-03-24 11:15