Kl 1600 er det klart for høytidelig åpning av miljøgata ved ordfører Bjørn Ropstad.  Åpningen sammenfaller med Evjedagene, og det er lagt opp et innholdsrikt program med underholdning, Quiz osv. 
 
Noen av de mange involverte i arbeidet:
 
torgeir hodne, siv therese kile lie, kjell olav uppstad, sigurd Wiberg.jpg
Fra venstre: Torgeir Hodne, prosjektleder for Evje og Hornnes kommune, Siv Therese Kile Lie, plan- og miljøleder  i Evje og Hornnes kommune, Kjell Olav Uppstad fra hovedentrepenør Uppstad Transport & Anlegg og Sigurd Wiberg, senioringeniør i Statens Vegvesen. Foto:Ole Birger Lien/Setesdølen 

 

På slike dager kan det være fint med et lite tilbakeblikk:
 
 
I kommuneplanen 2010 – 2020 ble det lagt vekt på å vise hvilken satsing som vil prege vår kommune de neste årene. For å forbedre Evje som tettsted så ble det i kommuneplanen sagt at man i perioden skal arbeide med følgende:
  • Skape et attraktivt sentrum der både tilreisende og fastboende ønsker å tilbringe kvalitetstid.
  • Skape en felles forståelse om utviklingen i Evje sentrum gjennom dialog og medvirkning.
  • Utvikle sentrum slik at man får flere butikker og mer variert handel.
  • Utvikle sentrum til å bli et møtested for opplevelser.
Det ble nevnt flere konkrete tiltak, som:
  • Miljøgate Nils Heglands veg 
  • Gang- og sykkelveg gjennom sentrum
  • Lekeplass, torg