Mindre endring av detaljregulering Hornåsen trinn 3, planID 201302. -Melding om vedtak.

 

Plan- og bygningsrådet gjorde 10.03.2016, sak 26/16 følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endringer av detaljreguleringsplan for Hornåsen trinn 3, planID 201302. Nytt plankart, sist revidert 02.07.2015, blir gjeldende for planområdet. Reguleringsbestemmelse §1.2 pkt. 3 revideres som omsøkt i søknad fra RJA Bygg og Prosjektering AS datert 29.02.2016.

Klage:

Fristen for å klage er satt til torsdag 31. mars 2016. Merk eventuell klage med: «sak 16/205» og send per e-post: post@e-h.kommune.no eller brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.