Plan- og Bygningsrådet har 10.03.2016 sak 25/16 gjort følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gis det tillatelse til mindre endringer av detaljregulering for Kyrkjebygda, planID 200903 som omsøkt i søknad fra Kyrkjebygda boligfelt AS datert 09.12.2015 og 02.02.2016.

Nytt plankart, sist revidert 17.02.2016, og nye reguleringsbestemmelser, datert 15.01.2016, blir gjeldende for planområdet.

 

Klage:

Fristen for å klage er satt til torsdag 31. mars 2016. Merk eventuell klage med: «sak 15/597» og send per e-post: post@e-h.kommune.no eller brev til Evje og Hornnes kommune, Kasernevegen 19, 4735 Evje.